- İndirimli veya diğer kişiselleştirilmiş Elkart kullanıcılarının ‘Yerleşim Yeri Birinci İkamet Adres Kaydı’nın Konya’da olması gerekir. Yaşı, 18’den küçük bireyler ve birinci ikamet adresi yurtdışında bulunanlar bu uygulamanın dışındadır. Kişiselleştirilmiş Elkart almak için diğer şartları uygun olan bireylere fotoğraflı kartı düzenlenmektedir. İlimize yeni gelen kişilerin Elkart işlemini müteakip, ikamet ve yurt kayıtlarının yapımı aşamasında 20 günlük süre verilir. Ev ikametgâhı ile ilgili işlemler; 5490 sayılı kanun kapsamında, İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde yapılmaktadır. Yatılı okul, huzurevi, yetiştirme yurdu ve öğrenci yurdunda ikamet edenler; kaldıkları kurum yönetiminden alacakları onaylı ve güncel belgeyi idaremize getirmeleri durumunda, indirimli Elkart kullanımına devam edebilmektedir. İşlemler merkez Zindankale Elkart Bürosu’nda yapılmaktadır. Adres bildirimi işlemlerini yerine getirmeyen bireyin kartı sistem tarafından kişiselleştirilmiş tam Elkart’a dönüştürülür.

- Öğrencilerin indirimli Elkart işlemleri; MEB, YÖK ve Diyanet web servis verilerine göre yapılmaktadır. İşlemlerde ayrıca öğrenci belgesi gerekmez.

- Olgunlaşma Enstitüsü öğrencisi için, onaylı öğrenci belgesine göre veya okul tarafından gönderilen güncel öğrenci listelerine göre işlem yapılmaktadır.

- Belge gerektiren durumlarda; yetkili idare yöneticisi tarafından mühürlenerek imzalanan güncel tarihli, kaşeli, ıslak imzalı belgenin aslına işlem yapılır.

- Resmi yazışmalar; belediyenin Hukuk Müşavirliği Evrak Yönetimi birimi tarafından kayıt altına alınarak veya EBYS aracılığıyla birime ulaşmaktadır.

- Belge ve yazıların e-imzalı olması durumunda; ‘Belge Doğrulama Kodu’ ile ‘Belge Doğrulama Adresi’ üzerinden evrak kontrolü sağlanabilmektedir.

- Büromuzda web kamerası ile vesikalık fotoğraf çekilebilmektedir. MEB’in e-okul sisteminde kayıtlı güncel olan öğrenci fotoğrafı da kart basımında kullanılabilmektedir.

- Vesikalık fotoğraf; Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı vb. resmi nitelikteki belgelerden de taranabilmektedir.

- Güncelleme işlemleri; MEB, YÖK ve Diyanet web servis verilerine göre yapılmaktadır. Bu servislerde kaydı bulunmayan veya GENÇKART kullanım hakkı kalmayan bireyin kartı sistem tarafından kişiselleştirilmiş tam Elkart’a dönüştürülür.

- Kişiselleştirilmiş Elkart başkası tarafından kullanılamaz. Tespiti durumunda mevzuat hükümleri kapsamında cezai işlem uygulanır. Cezanın ödenmemesi durumunda bir yıl süre ile hak mahrumiyeti uygulanır.

- Kaybolan Elkart kullanıma kapattırılmalıdır. Kullanıma kapattırma işlemi Elkart bürolarında, kişinin kendisi ya da birinci dereceden yakınına kimlik ibrazı ile yapılır. Talep edilmesi halinde yeniden kişiselleştirilmiş kart düzenlenir.

- Arızalı Elkart’ınızda bakiye varsa işlem tarihinden itibaren 10 gün sonra, 3 ay içerisinde işlem yapılan şube veznesinden; kart sahibi ya da birinci dereceden yakını kimliğiyle nakit iade alabilir. İşlem esnasında IBAN bildirimi yaparak, banka aracılığıyla da iade alabilirsiniz.

- Kayıp Elkartınızda bakiye varsa işlem tarihinden itibaren 10 gün sonra, 3 ay içerisinde, kart sahibi ya da birinci dereceden yakını kimliğiyle Elkart büro veznesinden nakit iade alabilir. İşlem esnasında IBAN bildirimi yaparak, banka aracılığıyla da iade alabilirsiniz.

Buluntu olarak idaremize ulaşan kart ilgilisine iade edilmektedir. Üç ay içerisinde ilgilisi tarafından teslim alınmayan kart mevzuat hükümlerine göre tasfiye edilir.

- Kayıp bildirimde bulunulmayan kartın usulsüz olarak kullanımı, kart bakiyesinin azalması veya diğer hukuki sonuçlarından kart sahibi sorumludur.